Phan Thị Hồng Hà

Phan Thị Hồng Hà

Phan Thị Hồng Hà thường viết về du lịch Đà Lạt là sáng lập của moccasinbendpark .org. https://phanthihongha.mystrikingly.com/blog/phan-th-h-ng-ha-ae34dd36-a084-4e1f-a7e4-1b0a8b13beb6 của mình chuyên nói về du lịch Đà Lạt và các địa điểm du lịch khác tại Việt Nam. Đà Lạt là điểm đến du lịch tuyệt vời với nhiều quán ăn ngon, địa điểm đẹp lý thú.